Aldersbegrænsninger og retningslinjer

VOKSNE

Voksne over 18 år må klatre frit i hele centeret

 

Juniorer 12-18

Juniorer mellem 12 og 18 år skal under alle omstændigheder have en underskrift fra en forælder, som bekræfter at vores regelsæt er forstået. Både forælder og junior skal forstå reglerne hos Bison Boulders.

Juniorer skal klatre sammen med en AKTIVT deltagende forælder, som er MED UDE PÅ MADRASSEN eller;

Gennemføre en introduktion fra en BisonBoulders medarbejder, for at opnå vores “boulderkørekort”. Juniorer med et boulderkørekort og underskrift fra en forælder, må gerne klatre alene. Juniorklatreren skal medbringe signeret formular, DOWNLOAD HER.

 

Barn 6-11

Børn skal klatre sammen med en AKTIVT deltagende forælder. Børn i alderen 6-11 år må gerne bruge både børnerummet og hovedboulderområdet, hvis en voksen er deltagende og har signeret ansvar for barnets aktivitet.

 

Barn 0-5:

Børn i alderen 0-5 år må kun klatre i vores børnerum. En forælder skal holde øje med barnets aktivitet.

Børn i alderen 0-5 år har ikke adgang til hovedboulderområdet.

Adgangskrav, ansvar og ordensregler

I Bison Boulders ønsker vi at tilbyde klatring for alle uanset færdighedsniveau og forkundskab. For at minimere den risiko som alt klatring indebærer, er alle besøgende i Bison Boulders forpligtiget til at sætte sig ind i- og følge vores regler. Skriftlig godkendelse af adgangsregler, ansvarsfraskrivelse og ordensregler er obligatorisk.Adgangsregler:

 1. Brug af klatrecenteret er kun tilladt efter registrering i receptionen.

 2. Barn under 6 år har ikke adgang til hovedklatreområdet, eller de omkringliggende madrasser. Alle børn har adgang til børnerummet, dog under tilsyn af en voksen.

 3. Børn mellom 6 og 12 år har adgang til hovedklatreområdet i følge med en aktivt deltagende voksen over 18 (max.2 børn pr. 1 voksen). Som forælder må du f.eks. ikke slippe dit barn ud i hallen, for så at sætte dig i cafeen og vente.

 4. Personer mellem 12 og 18 år, som ønsker at klatre uden tilsyn af en voksen, kan deltage på vores introkursus og dermed opnå adgang til hovedklatreområdet. Dette kræver fremvisning af skriftlig accept fra forælder/værge. Download her.

 5. Grupper over 6 personer anbefales at melde deres ankomst pr. tlf/mail og vil automatisk modtage en kort introduktion med hallens regler samt tips til at komme i gang med klatringen. Vær opmærksom på at der er særlige regler for grupper med børn*

*Ved grupper med børn skal der være 1 voksen pr. 2 børn (dog er der undtagelser for grupper med ledsagelse/instruktion fra en Bison Boulder medarbejder eller ved specielle aftaler).Ansvarsfraskrivelse:  

 1. Brug af-, og ophold på vores klatrevægge og træningsfaciliteter sker på eget ansvar.

 2. Klatrere kan falde når som helst. Klatreren har ikke ansvaret for dig som bevæger sig under. Du er selv ansvarlig for at undgå at klatrere falder ned på dig – Vær opmærksom på klatrere på væggen, og gå aldrig under nogen som klatrer.

 3. Ved brug af autobelay er du forpligtet til at sætte dig ind i hvordan en autobelay fungerer. Du skal henvende dig i receptionen før brug af en autobelay.

 4. Bison Boulders har intet erstatningsansvar overfor brugere eller tredjeparter. Dette gælder bl.a. personskade, skade på ejendom, tab af ejendom (f.eks. tyveri). Kun ved grov uagtsomhed fra vores ansatte, kan der opstå et erstatningsansvar.

 5. Hvis oplyste regler ikke følges, har Bison Boulders intet erstatningsansvar.

 6. Meddel os hvis du opdager fejl eller mangler på hallens klatrevægge, greb eller andet udstyr.

 7. Ved gentagende brud på regler, kan Bison Boulders inddrage adgangskort, uden erstatning.


Ordensregler:

 1. Du er forpligtet til at følge instrukser fra personalet. Personalet har ret til at bortvise personer som ikke følger vores regler.

 2. Klatreområdet er til klatring, og er ikke et legeområde. Støjniveauet skal holdes moderat.

 3. Det er ikke tilladt for eksterne aktrører at udbyde klatreundervisning i Bison Boulders. Kun Bison Boulders’ egne trænere må undervise i klatring og anden træning i Bison’s facilitet. Se vores trænere her.

 4. Alle boulderproblemer afsluttes med et eller flere topgreb. Det er forbudt at klatre op på- eller bag vores klatrevægge.

 5. Træningsrummet på anden etage er forbeholdt træning, ikke leg. Vis hensyn til de som træner, og vær opmærksom på tungt træningsudstyr.

 6. Klatrere skal have klatresko på ved klatring.

 7. Begræns din brug af løs kalk.